EBK

EBK Üyeleri Ve Seramik Sektör Temsilcileri Proje Arama Toplantısında Bir Araya Geldi...


15 Şubat 2017 tarihinde Seranit Serra İnönü Tesisi'nde gerçekleştirilen toplantıya EBK üyeleri, Anadolu Üniversitesi ve Dumlupınar Üniversitesi ve de bölgedeki sektör temsilcilerinin teknik yönetici, müdür ve uzmanları olmak üzere konusunda yetkin 30 kişi katılmıştır. Tüm katılımcılarının kendilerini tanıtması ile açılan toplantının amacı küme ve sektörde işbirliği adına proje havuzu oluşturmak olarak belirtilmiştir. Ayrıca EBK üyesi veya küme haricindeki tüm katılımcıların, sektörün genelini ilgilendiren sorunları paylaşması ve fikirlerini bildirmesi toplantının en önemli adımını oluşturmuştur.  

Moderatör olarak toplantıda yer alan, Sn. Mahmut Kiper tarafından toplantının yöntemi katılımcılara anlatılmıştır. Bu toplantıdaki ilk aşama olan “Arama” yani proje fikirlerinin ortaya çıkarılması ve proje başlıklarının belirlenmesi aşaması başarı ile tamamlanmış olup, katılımcılar tarafından proje fikirleri toplantı sonunda oylanmıştır. Diğer aşama olan “Diyalog  &Karar”  daha sonraki tarihlerde yapılacak olan toplantılarda gerçekleştirilecektir.

 

Bilecik Valisi Sn. Süleyman Elban’ın Ziyareti...


Bilecik Valisi Sn. Süleyman Elban, 7 Şubat 2017 tarihinde Bilecik ve ilçelerinde faaliyet gösteren seramik grubu temsilcileri ile biraraya geldi.

Vali Elban, Seranit Fabrikasının ev sahipliği yaptığı toplantıda, EBK Seramik İş Kümesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Seranit Granit A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Abdulhekim Yakut, Bilecik Fabrika Müdürü Ercan Çelik ve İnönü Fabrika Müdürü Sami Güvenler tarafından karşılandı.

Seranit fabrikasında üretimi yapılan ürünlerin bulunduğu salonu gezen ve Yakut'tan bilgi alan Vali Elban, daha sonra seramik üreticilerinin yönetim kurulu başkanları ve yöneticileriyle toplantı yaptı.

Bilecik'te hızlı sanayileşmenin temelinde başta seramik ve mermer olmak üzere hammadde kaynaklarının olduğunun altını çizen Vali Elban, şunları kaydetti:

''Sanayi kuruluşlarımız, gelişmiş teknoloji ile donatılmış üretim birimleri, iç ve dış pazarların oluşturduğu satış noktaları, yarattığı istihdam ve ihracat imkanlarıyla ülke ve Bilecik ekonomisine önemli katkı sağlamaktadır. Dolayısıyla işlenmiş seramiğin pazar çalışmalarının etkinleştirilmesi ve yurtdışında markalaştırılması amacıyla ortak tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda sanayicimizin ve işadamlarımızın sorunlarına ortak, artılarını da artı katmak için elimden gelen gayreti göstermek istiyorum. Bilecik, üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapan, ülke ekonomisinin gelişmesine büyük katkıda bulunan önemli bir sanayi kenti konumundadır.''

 

Türkiye Seramik Sektörü Strateji Belgesi Ve Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı...


Türkiye Seramik Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlık çalıştay programı 22.09.2016 tarihinde Ankara’ da gerçekleştirildi.

Çalıştay Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş olup diğer Bakanlıklar, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Türk Patent Enstitüsü, Türk Standardları Enstitüsü, Tübitak Marmara Araştırma Merkezi, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Anadolu Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Türk Eximbank, TÜSİAD, Türkiye Seramik Federasyonu, Seramik Araştırma Merkezi  ve de EBK Seramik İş Kümesi tarafından katılım sağlanmıştır.

Çalıştay programı; çalışma grupları tarafından “Rekabetçiliğin Sürdürülmesi”, “Girdi Maliyetlerinin Azaltılması”, “Nitelikli İş Gücü” ve “Teknoloji ve Ar-Ge” alt konu başlıklarında masalara ayrılarak öncelikli olarak seramik sektörünün sorun alanları tespit edilmiştir. Daha sonra ise, söz konusu sorun alanlarına yönelik olarak eylemler oluşturulmuştur.

Çalıştay programı, Çalıştay Moderatörü Sayın Prof. Dr. Alpagut KARA tarafından yapılan genel değerlendirme ve kapanış konuşması ile sonlandırılmıştır.

 

Sanayi Genel Müdürülüğü EBK’yı Ziyaret Etti...


 

 

 

 

 


05.08.2016 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Sn. Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan ve Daire Başkanı Sn. Ahmet Can olmak üzere 7 kişilik Bakanlık heyeti EBK Seramik İş Kümesi'ni ziyarette bulunarak küme hakkındaki güncel gelişmeler hakkında bilgi edinmişlerdir ve Bakanlığın Seramik Strateji Belgesi başta olmak üzere çalışmalarını küme üyelerine aktarmışlardır.

 

Yeni Üyemiz Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş.


Yurtbay Seramik EBK Seramik İş Kümesi’nin yeni üyesi olmuştur.

Yurtbay Seramik gibi köklü bir firmanın kümemize katılımıyla üye portföyümüz genişlemiş ve seramik sektörünün önemli bir aktörü olan Yurtbay Seramik ile yeni işbirliği alanları doğmuştur.