EBK

KOMİTELER


1. Etkin Yönetim ve Koordinasyon Birimi

2. İletişim ve Promosyon

3. Ortak Lojistik İmkanları

4. Yerel Seramik Makine Üreticilerinin Bölgede Odaklanması

5. Yardımcı Malzeme Üreticilerinin Bölgede Odaklanması

6. Uzman Eleman İhtiyacının Karşılanmasına Yönelik Eğitim

7. Uzun Vadede Ortak Teknoloji ve Ürün Geliştirme Tesisi Projesi

8. Enerji Verimliliği ve Çevre